Xem lịch hẹn khám trên 365 Medihome

/
Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Lịch hẹn” sẽ hiển thị ra Lịch hẹn Để xem lịch hẹn khám, người…