Xem lịch sử khám trên 365 Medihome

/
Hướng dẫn cách xem Lịch sử khám của bạn trên 365Medihome. Chi tiết, rõ ràng, dễ cập nhật thông tin xuyên suốt Để xem lịch…

Xem Hồ sơ sức khỏe trên 365 Medihome

/
Hướng dẫn cách xem chi tiết hồ sơ của bạn trên 365Medihome một cách nhanh gọn, dễ dàng. Bạn có thể truy cập bất cứ thông…

Tạo Hồ sơ khám trên 365 Medihome

/
Để xem sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Quản lý hồ sơ khám” trong mục “Khác” Bước 1: Người dùng nhấn…