Xem lại các thông báo của 365 Medihome

/
Để xem các thông báo, người dùng nhấn vào nút thông báo sẽ hiển thị danh sách thông báo như hình ảnh minh họa dưới đây. Sẽ…