Hướng dẫn xem lại các thông báo trên 365 Medihome

/
Hướng dẫn xem lại các thông báo trên ứng dụng 365 Medihome một cách đơn giản chỉ với 3 cú click. Sử dụng ứng dụng chăm sóc…