Xem thông tin Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm y tế

/
Hướng dẫn xem thông tin Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm y tế của chính bạn Để sử dụng tính năng này, người dùng nhấn vào…

[HƯỚNG DẪN] Tìm cơ sở y tế gần bạn trên 365 Medihome

/
Để tìm cơ sở y tế gần, người dùng nhấn vào “Tìm nhà thuốc gần bạn” sẽ hiển thị toàn bộ cơ sở y tế gần bạn Bước…

[HƯỚNG DẪN] Tra cứu quyền lợi bảo hiểm tại 365 Medihome

/
Để tra cứu trên ứng dụng 365 Medihome về quyền lợi được hưởng từ Bảo hiểm y tế, người dùng hãy thực hiện theo các bước…