Cách xem lại câu hỏi của tôi trên app 365 medihome

App 365 Medihome là công cụ giúp kết nối giữa bệnh nhân và bác sĩ nhanh chóng, hiệu quả với các tính năng như: video call, hỏi đáp câu hỏi… Mỗi câu hỏi được người dùng gửi tới đều được bác sĩ phản hồi nhanh chóng và lưu lại trên hệ thống. Khách hàng sẽ nhận được thông báo khi bác sĩ đã phản hồi và có thể xem lại danh sách các câu hỏi gửi đi

Hướng dẫn xem lại câu hỏi trên app 365 Medihome

Để xem câu hỏi của mình, người dùng nhấn vào nút

Nhấn vào biểu tượng "đồng hồ" tại góc trái màn hình

Nhấn vào biểu tượng “đồng hồ” tại góc trái màn hình

Sẽ hiển thị toàn bộ danh sách câu hỏi

Danh sách các câu hỏi được gửi sẽ được hiển thị trên màn hình

Danh sách các câu hỏi được gửi sẽ được hiển thị trên màn hình

Khi bác sĩ gửi phản hồi trả lời câu hỏi, sẽ có thông báo tới app. Người dùng nhấn vào chính thông báo đó, sẽ hiển thị chi tiết hỏi đáp