Cách tra cứu câu hỏi thường gặp khi sử dụng app 365 medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Câu hỏi thường gặp” trong mục “Khác”