Hướng dẫn xem lại hồ sơ khám đã lưu trên app 365 medihome

Để xem sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Hồ sơ khám đã lưu” trong mục “Khác”, để người bệnh dễ dang theo dõi hồ sơ bệnh án của mình trên app. 

Sẽ hiển thị danh sách hồ sơ khám