Hướng dẫn sử dụng cho người mới sử dụng app 365 medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Hướng dẫn sử dụng” trong mục “Khác”