HƯỚNG DẪN XEM MẠNG LƯỚI PHÒNG KHÁM ONLINE

Để xem mạng lưới phòng khám, người dùng có thể nhấn “Xem tất cả” để xem toàn bộ mạng lười phòng khám

Hoặc có thể vuốt sang trái, chọn và nhấn vào bài viết muốn xem