Tạo Hồ sơ khám trên 365 Medihome

Để xem sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Quản lý hồ sơ khám” trong mục “Khác

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Tạo hồ sơ” hoặc nút 

Bước 2: Nhập thông tin các trường trong “Thêm mới”

Bước 3: Nhấn nút “Lưu lại”