Hướng dẫn xem chi tiết câu hỏi trên app 365 medihome

Người dùng muốn xem câu hỏi nào thì nhấn trực tiếp vào câu hỏi đó

Sẽ hiển thị chi tiết hỏi đáp giữa bác sĩ và bệnh nhân