Xem Hồ sơ sức khỏe trên 365 Medihome

Hướng dẫn cách xem chi tiết hồ sơ của bạn trên 365Medihome một cách nhanh gọn, dễ dàng. Bạn có thể truy cập bất cứ thông tin của hồ sơ tại mọi nơi có internet

Để xem chi tiết 1 hồ sơ khám, người dùng nhấn vào chính hồ sơ cần xem.

Nhấn vào “Hồ sơ y tế” để xem thông tin chi tiết hồ sơ.

Để chỉnh sửa hồ sơ người dùng nhấn vào nút 

Sửa các thông tin cần sửa và nhấn “Lưu lại