Xem tin tức sức khỏe y tế trên 365 Medihome

Để xem tin tức, người dùng có thể nhấn “Xem tất cả” để xem toàn bộ các bài tin tức

Hoặc có thể vuốt sang trái, chọn và nhấn vào bài tin tức muốn xem