Xem và quản lý nhắc lịch hàng ngày trên 365 Medihome

Hướng dẫn cách nhắc lịch uống thuốc, tập thể dục cho bản thân hoặc người nhà 

Để xem nhắc lịch, người dùng nhấn vào “Nhắc lịch” trong mục “Khác” sẽ hiển thị toàn bộ lịch

Để thêm mới lịch nhắc, người dùng nhấn vào nút thêm mới

Nhập các thông tin trong “Thêm nhắc lịch” và nhấn nút “Lưu lại