Cách cập nhật thông tin cá nhân trên 365 Medihome

Cập nhật thông tin cá nhân của người bệnh được hiển thị trong mục thông tin cá nhân trên app 365 medihome. 

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Khác” ở góc phải phía dưới màn hình

Bước 2: Nhấn vào tài khoản sẽ hiển thị màn hình “Tài khoản

                                                       

Bước 3: Nhấn vào “Sửa thông tin

Bước 4: Nhập thông tin vào các trường trong màn hình “Cập nhật thông tin”

Bước 5: Nhấn “Hoàn thành” để hoàn thành cập nhật thông tin.