Hướng dẫn cài đặt trên app 365 medihome

Để cài đặt, người dùng có thế nhấn nút “Cài đặt” trong mục “Khác”, thực hiện các thao tác như đổi mật khẩu, chọn ngôn ngữ tiếng anh – tiếng việt. 

Người dùng có thể, thay đổi ngôn ngữ hoặc đổi mật khẩu tại thao tác này