Đánh giá ứng dụng 365 medihome, hướng dẫn các bước chi tiết

Sau một thời gian sử dụng người dùng có những phản hồi và đánh giá ứng dụng 365 Medihome. Các đánh giá đến từ người dùng và bệnh nhân giúp nhà sản xuất và bệnh viện cải thiện chức năng, dịch vụ.

Hướng dẫn cách đánh giá ứng dụng 365 Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Đánh giá ứng dụng” trong mục “Khác”

Và sau đó, đánh giá sao cho app Medihome.

Phản hồi ý kiến về trải nghiệm trên app khám chữa bệnh từ xa 365 Medihome

Phản hồi ý kiến về trải nghiệm trên app khám chữa bệnh từ xa 365 Medihome