Đánh giá ứng dụng 365 medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Đánh giá ứng dụng” trong mục “Khác”

Và sau đó, đánh giá sao cho app Medihome.