Cách xem điều khoản và điều kiện sử dụng trên app 365 medihome

Việc nắm rõ các điều khoản và điều kiện sử dụng app 365 Medihome thường xuyên bị khách hàng bỏ qua. Các điều khoản này vô cùng quan tròng giúp đảm bảo quyền lượi tốt nhất cho khách hàng, đặc biệt các thông tin về bảo mật, thanh toán…

Hướng dẫn cách xem điều khoản và điều kiện sử dụng trên app 365 Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Điều khoản sử dụng” trong mục “Khác”

Hướng dẫn cách xem điều khoản và chính sách trên app 365 Medihome

Hướng dẫn cách xem điều khoản và chính sách trên app 365 Medihome