[HƯỚNG DẪN] Đăng xuất khỏi ứng dụng 365 Medihome

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Khác” ở góc phải phía dưới màn hình.

Bước 2: Người dùng nhấn vào nút “Thoát tài khoản

Bước 3:

  • Nhấn nút “Đồng ý” nếu người dùng muốn đăng xuất khỏi tài khoản.
  • Nhấn nút “Hủy” nếu người dùng không muốn đăng xuất.