[HƯỚNG DẪN] Xem kết quả khám trên 365 Medihome

Để xem lại kết quả khám sau khi thăm khám online với bác sĩ, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn chọn biểu tượng “Kết quả

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị tổng hợp tất cả các hồ sơ khám đang lưu trữ trong tài khoản của bạn. Để xem kết quả khám của hồ sơ nào, hãy nhấn chọn hồ sơ đó.

Bước 3: Để xem chi tiết kết quả khám của từng ngày, hãy nhấn vào chính ngày đó. Màn hình sẽ hiển thị chi tiết chi tiết thông tin hồ sơ, phiếu khám online, chẩn đoán, tư vấn của bác sĩ, và đơn thuốc.

Người dùng có thể lưu kết quả khám bằng cách nhấn vào “Lưu kết quả trọn đời”