Hướng dẫn thêm mới câu hỏi trên app 365 medihome

Trong quá trình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa qua ứng dụng 365 Medihome khách hàng có nhiều câu hỏi và vấn đề cần được giải đáp. Hiểu được điều đó, trên app 365 luôn có sẵn mục giúp khách hàng có thể thêm câu hỏi và gửi các phản hồi. Qua đó hệ thông sẽ cập nhật, trả lời và hoàn hiện các dịch vụ.

4 Bước để thêm câu hỏi trên app 365 Medihome

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút thêm mới câu hỏi

Nhấn vào phần thêm câu hỏi trên app

Nhấn vào phần thêm câu hỏi trên app

Bước 2: Chọn hồ sơ

Click vào "Chọn hồ sơ"

Click vào “Chọn hồ sơ”

Bước 3: Nhập các thông tin trong form “Đặt câu hỏi bác sĩ”:

  • Nhập vấn đề của bạn
  • Chọn hình ảnh hoặc chụp hình ảnh liên quan tới câu hỏi
Đặt câu hỏi cho bác sĩ

Đặt câu hỏi cho bác sĩ

Bước 4: Nhấn nút “Gửi câu hỏi”

Nhấn nút "Gửi câu hỏi"

Nhấn nút “Gửi câu hỏi”

Sẽ hiển thị thông báo “Gửi câu hỏi thành công”

Hệ thống trên ứng dụng sẽ thông báo ngay khi cau hỏi được gửi thành công

Hệ thống trên ứng dụng sẽ thông báo ngay khi cau hỏi được gửi thành công