Hướng dẫn thêm mới câu hỏi trên app 365 medihome

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút thêm mới câu hỏi

Bước 2: Chọn hồ sơ

Bước 3: Nhập các thông tin trong form “Đặt câu hỏi bác sĩ”:

  • Nhập vấn đề của bạn
  • Chọn hình ảnh hoặc chụp hình ảnh liên quan tới câu hỏi

Bước 4: Nhấn nút “Gửi câu hỏi”

Sẽ hiển thị thông báo “Gửi câu hỏi thành công”