Hướng dẫn người dùng tìm kiếm câu hỏi trên app 365 medihome

Người dùng có thể tìm kiếm câu hỏi theo chuyên khoa hoặc tên câu hỏi liên quan trên app 365 medihome

Bước 1: Nhấn chọn chuyên khoa hoặc tất cả các câu hỏi

Bước 2: Nhập nội dung tìm kiếm

Sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm